Ansvarig utgivare

Information om ansvarig utgivare och upphovsrätten:

Hej!
Jag heter Kjell Tulldahl och är ansvarig utgivare för Tullis Truckstop.

Här får Du information om de regler och villkor som gäller vid användandet av Tullis Truckstop:s sida. Det är därför viktigt att du läser igenom den. Informationen finns tillgänglig för alla användare och varje användare anses därför ha tagit del av den. Det är därför viktigt att du också regelbundet kontrollerar eventuella ändringar.
Ansvarig utgivare:

Att vara ansvarig utgivare betyder att jag enligt yttrandefrihetsgrundlagen är ensam ansvarig för allt innehåll som jag publicerar.
Det betyder också att jag bestämmer över innehållet på så sätt att inget får publiceras mot min vilja.

Observera att om du deltar i chattar eller på annat sätt gör egna inlägg direkt i vår tjänst är det dock du själv som ansvarar för innehållet (se mera nedan).

Upphovsrätt

Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras inom Tullis Truckstop elektroniska tjänst är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av Tullis Truckstop.

Det betyder t ex att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen, d v s i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa.

Det innebär att man endast får citera för att kritisera eller belysa någon annans verk eller för att underbygga ett eget ställningstagande. Man kan däremot inte vidarebefordra någon annans verk som ett självständigt inslag i det egna arbetet.Chattar m m

I fråga om chat – forum – gästbok och andra tjänster där du medverkar direkt med egna inlägg gäller inte utgivaransvaret. I dessa fall svarar du själv för dina inlägg.

Det material du bidrar med får bara vara sådant som du själv skrivit och har upphovsrätten till eller som du fått tillstånd till att använda från den som har upphovsrätten till det.

Respektera därutöver sedvanlig ”Netikett”, d v s tala om vad du heter, undvik kränkande påhopp och beskyllningar mot andra deltagare samt ord eller annat som andra kan uppfatta som stötande.

Observera att om du inte respekterar dessa regler och villkor kan du bli avstängd från fortsatt deltagande. Om dina inlägg eller bidrag på grund av sitt innehåll eller på annat sätt leder till att Tullis Truckstop blir skadeståndsskyldig gentemot tredje man kan du också bli skyldig att hålla Tullis Truckstop skadeslös.


Vill du veta mer?

Tullis Truckstop:s ansvarige utgivare:
Kjell Tulldahl 
TULLDAHL´s DATA
www.tulldahl.se